ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους κύριους/κυρίες επιτυχόντες/ούσες της Πρόσκλησης 2/2022 του ΟΑΕΔ, για Κοινωφελή εργασία στον φορέα μας, οι οποίοι έχουν αποδεχθεί τη θέση εργασίας τους, όπως μας προσκομίσουν ή αποστείλουν ηλεκτρονικά (στο e-mail: vavouras[{@}]kkppna.org), τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να προβούμε εν συνεχεία στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την πρόσληψη τους:

1. Συστατικό σημείωμα του ΟΑΕΔ,
2. Αντίγραφο της Αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου,
3. Αντίγραφο του ΑΦΜ τους,
4. Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας, που να φαίνεται o AMA και ο ΑΜΚΑ τους,
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
6. Αριθμό τραπέζης – ΙΒΑΝ, που να είναι ο ίδιος ο ωφελούμενος κύριος δικαιούχος.
7. Πιστοποιητικό Εμβολιασμού.