Η δομή αυτή με τις διατάξεις του ΠΔ 281/81 (ΦΕΚ 78/τ. Α/30-3-1981) μετατράπηκε από Πρεβεντόριο Ρόδου [διατάξεις ΝΔ 4525/66 (ΦΕΚ 141/τ.Α/19-7-1966)], σε Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Ρόδου «Ο Άγιος Ανδρέας» και η οργανική του εξέλιξη από εκεί και πέρα ακολουθεί τις διατάξεις των νόμων 4025/11 και 4109/13, ως δομή του παραρτήματος ΑμεΑ του ΚΚΠΠΝΑ

Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Άγιος Ανδρέας