Πρόκειται για τέως ΚΑΦΚΑ Δωδεκανήσου, το οποίο αρχικά λειτούργησε ως Ίδρυμα Περιθάλψεως Ανιάτων Δωδεκανήσου και μετονομάστηκε σε Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου με τις διατάξεις του  ΠΔ 951/80 (ΦΕΚ 240/Τ.α/15.10.1980).

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 254/96 (ΦΕΚ 190/τ.Α/21.8.1996) μετονομάστηκε σε Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ρόδου με έδρα την Ρόδο.

Με τις διατάξεις του ν.4025/11 άρθρο 1 παρ.β (ΦΕΚ 228/τ. Α/2.11.2011) μετονομάστηκε εκ νέου σε Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου,  στο οποίο συγχωνεύτηκαν και λειτουργούσαν ως παραρτήματα, το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Ρόδου και ο Οίκος Ευγηρίας «Χαραλάμπειο Γηροκομείο».

Οι τρεις αυτές οργανικές μονάδες – δομές αποτελούν σήμερα, και με βάση τις διατάξεις του ν. 4109/2013 άρθρο 9 περ ια (ΦΕΚ 16/τ. Α/23.1.2013,) το Παράρτημα ΑμεΑ Δωδεκανήσου.

Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης