ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (2)
ατόμων για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εδρεύει στη Ρόδο, με διάρκεια
σύμβασης έως και 30.06.2024 και τόπο παροχής των υπηρεσιών το Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού και το
Παραρτήματα Προστασίας ΑΜΕΑ, με τις εξής ειδικότητες:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

110

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΕΩΣ 30.06.2024

102 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΕΩΣ 30.06.2024

 

Σύνολο

2

 

 

Προκήρυξη   Αίτηση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (2)
ατόμων για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εδρεύει στη Ρόδο, με διάρκεια
σύμβασης έως και 30.06.2024 και τόπο παροχής των υπηρεσιών το Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού και το
Παραρτήματα Προστασίας ΑΜΕΑ, με τις εξής ειδικότητες:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

110

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΕΩΣ 30.06.2024

102 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΕΩΣ 30.06.2024

 

Σύνολο

2

 

 

Προκήρυξη   Αίτηση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός(1)
ατόμων για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εδρεύει στη Ρόδο, με διάρκεια
σύμβασης έως και 30.06.2024 και τόπο παροχής των υπηρεσιών το Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού και το
Παραρτήματα Προστασίας ΑΜΕΑ, με τις εξής ειδικότητες:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

102 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1 ΕΩΣ 30.06.2024

 

Σύνολο

1

 

 

Προκήρυξη   Αίτηση