XΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

marinos

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την τιμητική θέση του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την οποία τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ και υπηρετoύμε με αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης.

Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας αποτελούν τους αποκεντρωμένους πυρήνες κρατικής κοινωνικής φροντίδας για τις πιο ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού μας και, ως εκ τούτου, εντάσσονται συνεκτικά στο πρόγραμμα της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης.  

Τόσο οι κατευθύνσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας όσο και οι στόχοι του νέου ΔΣ,  διαμορφώνονται γύρω από δύο βασικούς άξονες: πρώτον, την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία day-to-day των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και, δεύτερον, την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους στο πλαίσιο επίτευξης του κοινωνικού τους ρόλου.

Γνωρίζουμε ότι τα ΚΚΠ είναι σε μεγάλο βαθμό υποστελεχωμένα. Στόχος η ενίσχυση  του προσωπικού μας καθώς και η  αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού με  ορθολογικότερη κατανομή του στις οργανικές θέσεις που προβλέπονται. Κατάρτιση του προσωπικού των δομών μέσα από συνεργασίες πχ με Δήμο -Περιφέρεια.

Επίσης  ο ορισμός διευθυντών/συντονιστών/υπευθύνων στα κατά τόπους παραρτήματα, καθώς το ΚΚΠΠΝΑ απαρτίζεται από Παραρτήματα που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές. Ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό οργανόγραμμα, θα καθορίσει μία σαφή κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διοικητικών οργάνων και των Διευθύνσεων και Τμημάτων της διοικητικής δομής, θα καθιερώσει μια ιεραρχική οργάνωση προσωπικού και θα  εισάγει δομές και διαδικασίες αναγκαίες για την χρηστή και αποδοτική λειτουργία του ΚΚΠΠΝΑ.

Εξωστρέφεια: Αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο των δομών Κοινωνικής Πρόνοιας στη χώρα μας και προτεραιότητα για την ηγεσία του  Υπουργείο αλλά και του νέου ΔΣ. Η εξωστρέφεια του ΚΚΠΠΝΑ θα πρέπει να επιτευχθεί και να ενισχυθεί με διάφορους τρόπους: μέσω του ανοίγματος των δομών στην τοπική κοινωνία και της προώθησης ενός ενεργού ρόλου σε αυτήν και μέσω της επιδίωξης συνεργειών με ιδιωτικούς φορείς.

Προστασία των παιδιών με προώθηση των αναδοχών και των υιοθεσιών

Σύνδεση με πανεπιστημιακά τμήματα για προγράμματα πρακτικής άσκησης

Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης και αναλυτική καταγραφή των αναγκών που θα μπορούσαν να καλυφθούν από δωρητές ή χορηγούς. Η συνδρομή μπορεί να είναι οικονομική, αλλά όχι μόνο. Μπορεί επίσης να είναι σε ανθρώπινο δυναμικό ή σε υλικά πχ για κάποιο κατασκευαστικό έργο.

Ανάπτυξη δικτύων εθελοντισμού Κυρίως μέσω των δήμων στους οποίους ανήκουν τα παραρτήματα.  Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί στο ΚΚΠΠΝΑ ένα σταθερό πλαίσιο εθελοντισμού: λήψη ιστορικού, δοκιμαστικές περίοδοι, συνεντεύξεις – όχι εθελοντές πυροτεχνήματα. Πρέπει το πλαίσιο να είναι θεσμοθετημένο, να υπάρχουν ψηφισμένα έγγραφα από τα ΔΣ για να είναι αξιόπιστη η βάση δεδομένων του εθελοντισμού.

Μέσω του εθελοντισμού και της προσφοράς καταξιώνεται η ίδια ανθρώπινη ύπαρξη. Η κοινωνική πρόνοια είναι υπόθεση όλων μας! Είναι ευθύνη κάθε πολίτη ξεχωριστά!

Ο κάθε ένας μας πρέπει να  υπερβαίνει το «εγώ» και την ατομικότητά του. Στόχος μας πρέπει να γίνει  το «εμείς» και το σύνολο. 

Μέσα από αυτή την απλότητα της προσφοράς στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας  συνειδητοποιείται κι η αξία της ανθρώπινης ευτυχίας.

Σας ευχαριστώ

.

 

Παύλος Εμμ. Μπακίρης

Πρόεδρος Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α