Πρόκειται για τον τέως Οίκο Ευγηρίας: «Χαραλάμπειο Γηροκομείο». Η δομή αυτή λειτούργησε ως Οίκος Ευγηρίας Δωδεκανήσου σύμφωνα με το ΒΔ 456/72 (ΦΕΚ 135/τ.Α/29-07-1972), η περαιτέρω δε οργανική του εξέλιξη, ακολουθεί τις διατάξεις των νόμων 4025/11 και 4109/13, ως δομή του παραρτήματος ΑμεΑ του ΚΚΠΠΝΑ.