ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εδρεύει στη Ρόδο, με διάρκεια σύμβασης έως και 31.12.2023 και τόπο παροχής των υπηρεσιών το Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού με την εξής ειδικότητα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

105

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

1

ΕΩΣ 31.12.2023

 

Σύνολο

1

 

 

Προκήρυξη