Το 1952 πρωτολειτούργησε, επί ιταλοκρατίας, ως «Οίκος Κολυμπίων» και επωφελούμενοί του ήταν ηλικιωμένοι πρόσφυγες από την αλλοδαπή. Κάπου στο ενδιάμεσο διάστημα συστεγάστηκε και το Σανατορίο Δωδεκανήσου που φιλοξενούσε ορφανά και παιδιά πάσχοντα από πνευμονική φυματίωση. Το 1971 μετονομάστηκε το Σανατόριο σε «Ίδρυμα περί περιθάλψεως ανιάτων Δωδεκανήσου». Το 1980 συγχωνεύτηκαν τα δύο ιδρύματα με το ΠΔ 951 στο ΦΕΚ240/τ.Α΄/15-10-1980 και ονομάστηκε το ένα ενιαίο ίδρυμα «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου» και φιλοξενούσε μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα άνω των 18 ετών. Τέλος το 1996 μετονομάστηκε σε «Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ρόδου ( Κ.Α.Φ.Κ.Α. )» για να μπορεί να απορροφάει τα κονδύλια από υπουργείο και από Ε.Ε. Το 1999 δόθηκε εντολή από το υπουργείο για αλλαγή του οργανισμού και το 2000 το Κ.Α.Φ.Κ.Α. έστειλε τον εγκεκριμένο οργανισμό του στο υπουργείο και έκτοτε περιμένει απάντηση. Εκ νέου έγιναν πάλι το 2003 ξεκίνησαν οι διαδικασίες για αναμόρφωση του οργανισμού μέσω Πε.Σ.Υ.Π. όπου στάλθηκε εγκεκριμένο προσχέδιο στο υπουργείο, το οποίο πάγωσε την περίοδο των εκλογών με συνέπεια να μας ζητούν εκ νέου τον οργανισμό από το υπουργείο.

Μετά τον Ν.3329/04-04-2005, οι αποκεντρωμένες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του Β΄ Πε.Σ.Υ.Π. Νοτίου Αιγαίου μετατρέπονται σε Ν.Π.Δ.Δ. υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Β΄ Δ.Υ.Πε. Νοτίου Αιγαίου, με πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Με το Ν.3527/2007 το ΚΑΦΚΑ υπάγεται διοικητικά στη 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης