Είσαι
και θέλεις να προσφέρεις ;


Εθελοντισμός είναι η ανιδιοτελής προσφορά που συμβάλει στην ευημερία της κοινωνίας.
Είναι στάση ζωής που πηγάζει από τον άνθρωπο που επιθυμεί να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο αφιλοκερδώς αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο του.

Η προσφορά των εθελοντών στα παραρτήματα είναι πολύτιμη και στοχεύει στους εξής τομείς:

  • συντροφιά (παρέα) σε περιθαλπόμενους μέσα στο χώρο του Παραρτήματος
  • ψυχαγωγία: δημιουργική απασχόληση, θεατρικό παιχνίδι  κ.α.
  • εορταστικές εκδηλώσεις (οργάνωση και συμμετοχή  σε γιορτές και εκδηλώσεις)
  • συνοδεία σε δραστηριότητες, εξόδους (εκκλησιασμός, βόλτα, καφέ κ.α.)

Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση εθελοντή και ακολουθεί συνάντηση με την Κοινωνική Υπηρεσία του Παραρτήματος όπου θα συμπληρωθεί το Δελτίο Εθελοντή και θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα των επισκέψεων και των αρμοδιοτήτων που θα αναλάβει. Σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας του εθελοντή με το Παράρτημά μας, του παρέχεται συστηματική υποστήριξη από την Κοινωνική Υπηρεσία με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή και τη δημιουργία ομαλών διαπροσωπικών σχέσεων.

Φόρμα Αίτησης Εθελοντή