Ευχαριστούμε θερμά την Εκκλησία της Γερμανίας στη Ρόδο, για την συνεργασία και την συνεχή προσφορά τους στο Ίδρυμα Άγιος Ανδρέας!

Ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Στέφανος Καψάλης μαζί με τους 4 εθελοντές και τον Εφημεριο, κατά την παραλαβή 4 αμαξιδίων και ενός ειδικού φορείου, προσφοράς της παραπάνω Εκκλησίας.

 

dorea agios andreas